Pocetna

 

Fantastični romantizam
Pobeda mašte nad hladnom tehnologijom. Borba za uzvišenu ljubav.

Poetska kutija
Kao što alhemičar radi na procesu stvaranja zlata – kamena mudrosti, tako slikar gospodareći materijom slike pokušava gospodariti tokovima vremena.Pokušava vizuelizovati spoznaju sveta koji ga okružuje ezoteričnim sredstvima za razliku od filozofije i drugih nauka koje imaju materijalistički i dijalektičko-logički pristup spoznaji.

Slikarska kutija
Da bi se omogućilo gospodarenje praenergijom slike – tom iluzijom gospodarenja vremenom – potrebna je tehnološko-alhemijska veština. To podrazumeva upotrebu materijala vrhunskog kvaliteta. Najfinije laneno platno, uljane boje i medijume najboljeg kvaliteta. U akvarel tehnici to je 100% pamučni papir, kao i boje u najboljoj “umetničkoj klasi“.