Izrazavajuci se modernim…

Izražavajući se modernim slikarskim  jezikom i pronalazeći potpuno novi izraz za

„stare“motive,tradicije i pouke flamanskih,španskih i italijanskih majstora,Predrag

Milošević gradi svoj smisao za kompoziciju udružujući crtačke kvalitete sa suptilnim , privlačnim osećajem boje.

Te crtačke sklonosti znatno doprinose vrednosti slike, jer je oživljavaju i čine

Zanimljivom ,a elementi slika-intimni građanski enterijeri prigušenog  kolorita

Daju fantastične celine odišući izvesnom tajanstvenošću i mistikom.

Predrag Milošević svoju sigurnost zapažanja ističe obradom određenog motiva,

Smislom za postavljanje kolorističkih odnosa i osećajem za delikatne valerske i plastične vrednosti.

Ima nečeg mirnog i odmerenog u tim odnosima.Oni počivaju na Predragovom poznavanju ambijenta,figure i iskazane su  magličastim kontrastima tamno svetlih

Površina,senki i refleksa koje stvarima na slici daju izvesnu toplinu i zračenje.

Kolorit na slikama je reduciran,sveden na duboke tonove purpurne i zlatno smeđe,

Ali nije siromašan,naprotiv poslužio je Predragu kao osnova za harmonizaciju,

Za dosledno sprovođenje stilskog jedinstva i snagu izraza.

Unoseći vibraciju svetlosti kroz akcente lica,ruku,pojedinih delova nakita,Predrag

Elemente svoje slike podređuje vidnoj emociji stvarnog doživljaja, ponirući u unutrašnji život i psihološke osobine modela,dajući im notu otmenosti i dostojanstva.

Slike Predraga Miloševića žive kroz kontraste materije,tamno svetlog,valera,a delimično i boje.U njima je sve izraženo vizuelnim vrednostima.To je široka,harmonična,tonska orkestracija,gde nema apstrakcije i gde je vizija doživljena kao vidljiva realnost,pružajući nama posmatračima potvrdu Predragove

Pune orginalnosti i svestrane kreativnosti.

Zorica Đermanov

Затворено за коментаре.